Projektový atelier

Studie staveb

V rámci této činnosti nabízíme architektonické studie staveb pro bydlení, občanskou vybavenost, průmyslové areály. Před zpracováním studie zajišťujeme podklady z územního plánu a konzultace s příslušným orgánem státní správy. Dále se jedná např. o objemové studie s propočtem nákladů v rámci předprojektové přípravy staveb.