Sdružení inženýrských služeb

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je činnost směřující k projednání projektové dokumentace v rámci všech stupňů řízení a přípravy staveb, zajištění patřičných povolení a zastupování investora v průběhu výstavby. V rámci této činnosti zastupujeme investora při projednání projektové dokumentace před orgány státní správy a s účastníky řízení, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, uvedení stavby do provozu, kolaudace včetně řešení navazující legislativní problematiky, jako je např. zajišťování dokumentace E.I.A a její projednání, zajištění vodoprávních rozhodnutí, návrhy a odsouhlasení dopravních řešení spojených s výstavbou, zajištění podkladů z katastru nemovitostí, při realizaci staveb provádíme činnost technického dozoru investora, zastupování investora na stavbě, vedení kontrolních dnů apod. Dále se jedná o řešení majetkoprávní problematiky spojené s investiční výstavbou, jako jsou např. věcná břemena, pronájmy pozemků a budov, změny vlastnických práv, zápisy do katastru nemovitostí.