Sdružení inženýrských služeb

Poradenství

Více než dvacetipětiletá existence firmy je předpokladem dostatečných zkušeností v oboru, naše nabídka spočívá např. v konzultacích při řešení legislativy staveb, v oponenturách smluv o dílo předložených zhotovitelem stavby, volba efektivního legislativního postupu, konzultace pro zvolení vhodné technologie výstavby, volba strategie výstavby apod. Nabízíme konzultace se znalostí oceňování nemovitostí pro komerční účely, poradenství při nákupu a prodeji realit.