Projektový atelier

Projekty

V rámci projektové činnosti nabízíme zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních - pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby, dále zpracováváme pasporty a dokumentace skutečných stavů. Naší specializací jsou zejména pozemní stavby pro bydlení, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby včetně navazujících inženýrských sítí, komunikací apod. Projekt zajišťujeme zpracováním zejména vlastními pracovníky v rozhodujících částech projektu, tento tým doplňujeme dle potřeby o stálé spolupracovníky – projektanty jednotlivých profesí, statika, specialistu pro požárně bezpečnostní řešení, rozpočtáře apod.