Projektový atelier

Poradenství

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru nabízíme konzultace při řešení legislativy staveb, při uzavírání smlouvy o dílo předložených zhotovitelem stavby, volba efektivního legislativního postupu, konzultace pro zvolení vhodné technologie výstavby, posouzení technického stavu nemovitostí apod.