Projektový atelier

Inženýrská činnost

Činnost směřující k získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace apod. Jedná se o zastupování stavebníka (investora) v jednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, stavebním úřadem, ostatními úřady atd.